Warto wspomniać i rozważać sukcesy liderów rynku.

Wzrost organiczny firmy

W roku 2014 mBank przedstawił analizę w której pokazał najważniejsze liczby stojące za wzrostem organicznym banku.

Największa rozwinięta w sposób organiczny bankowość detaliczna w Polsce

Prezentacja mBanku

https://docplayer.pl/1660212-Grupa-mbanku-wprowadzenie-najbardziej-udany-wzrost-organiczny-w-polsce.html

Latest posts by Tomasz Sapletta (see all)
Ocena
5 (1)