Występuje w wielu małych i średnich firmach, które polegają przede wszystkim na finansowaniu wewnętrznym.

Definicja wzrostu organicznego po polsku

Wzrost organiczny to rozwój działalności poprzez reinwestycje i wydatki inwestycyjne na środki trwałe.

  • wzrost organiczny to proces stopniowy,
  • realizowany etapami, w zależności od zasobów finansowych firmy,
  • nie pociąga za sobą dużego ryzyka
  • podlega ograniczeniom rynkowym i operacyjnym.

Organiczny wzrost stanowi alternatywę dla przejmowania innych spółek.

Budowa dojrzałej firmy poprzez organiczny wzrost firmy zazwyczaj wymaga długiego czasu, co najmniej kliku lat.

Wzrost organiczny po angielsku

Wzrost organiczny w języku angielskim to „organic growth” (internal growth)

The growth rate of a company coming from its operations. Organic growth comes about when a company has solid sales, a large client base, and/or low overhead. Organic growth can lead to an expansion of operation without resorting to issuing securities or borrowing from a bank. Specifically excluded from organic growth is growth resulting from a merger or acquisition. Organic growth is considered a leading indicator of a company’s underlying performance.

Wzrost organiczny a nieorganiczny

Wzrost organiczny firmy wymaga przede wszystkim

  • wiedzy dotyczącej rynku, na którym działa firma,
  • wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwami, która staje się coraz ważniejsza wraz ze wzrostem firmy.

Sukces w zakresie przejęcia firmy zależy od

  • odpowiedniej dojrzałości kultury organizacyjnej firmy, która przeprowadza takie przejecie firmy,
  • wiedzy dotyczącej procesu, którym jest przejęcie firmy (przynajmniej w stopniu podstawowym).

Wzrost nieorganiczny poprzez przejęcie firmy lub fuzję, powinien być zarezerwowany tylko dla przedsiębiorstw o rozwiniętej kulturze zarządzania.

Dopóki firma nie rozwinie kultury organiczacyjnej, poniesie mniejsze ryzyko rozwijając się w sposób organiczny.

 wzrost organiczny firmy, organic growth of company
Wzrost organiczny firmy

Więcej informacji o wzroście organicznym

Co zrobić, by twoja firma rozwijała się organicznie? | HBRP
Problem w tym, że „system operacyjny” wielu z nich nie pasuje do organicznego wzrostu. Większość firm zarządza fuzjami oraz przejęciami (ale i wzrostem …

Wzrost organiczny
Firmy o zdrowych podstawach biznesu zyskują długoterminowo Kryzys W każdym kryzysie, bez wz

Latest posts by Tomasz Sapletta (see all)
Ocena
5 (1)